Sted: Lauvhallen

..Informasjon om arrangementet kommer senere..